Tiimivalmennus

Tiimivalmennus koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta, jotka toimivat myös yksittäisinä valmennuksina.

Motivointi

Mitä motivaatio on ja miten se vaikuttaa
jokapäiväiseen elämääni – oli kyse sitten
työ- tai kotielämästä?

Motivaatiovalmennuksessa käymme läpi seuraavat osa-alueet:

  • Mitä motivaatio on?
  • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä niiden merkitys motivoinnissa
  • Motivaatioon vaikuttavat tekijät sekä niiden hyödyntäminen

Palaute

Kuinka antaa ja ottaa vastaan palautetta? Yksi tiimityöskentelyn tärkeimmistä taidoista on, ei pelkkä palautteen antaminen vaan myös vastaanottaminen. Kuinka työpaikalla saadaan aikaiseksi sellainen ilmapiiri, jossa rohkaistaan palautteen antamiseen?

Valmennus on modifioitavissa joko henkilöstön johtamisen tehtävissä oleville henkilöille tai kaikille työntekijöille.