Myynnin psykologia

Millaisia kuluttajia on ja miten se vaikuttaa myyjän työhön?

Jotta myyjän olisi mahdollista tehdä myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla, tulee hänen ymmärtää myymisen psykologiset puolet: miksi me kulutetaan niin kuin me kulutetaan, miten myyntitilannetta kannattaa lähestyä, jotta asiakas kokisi olevansa tilanteen keskiössä sekä millaiset asiat vaikuttavat halutun lopputuloksen, eli myynnin, saavuttamiseen?

Myynnin psykologia -valmennus koostuu viidestä askeleesta, joiden avulla lähdetään herättämään sitä sisäistä myyjää.

Ensimmäisessä askeleessa opetellaan ymmärtämään ihmisen peruspsykologiaa sekä millaisia erilaisia kuluttajia meillä on. Eli opit sen mitä tulee ottaa huomioon, kun toimit myyjänä erilaisten asiakkaiden kanssa. Kaikille ei nimittäin voi myydä samalla tavalla.
Toisessa askeleessa pureudutaan syvälle siun pelikenttään: mikä on oikeasti kilpailukenttä, jossa myyntityötä teet. Mikä on se asia mitä oikeasti haluat asiakkaalta? Onko se hänen vapaa-aikansa vai jotain ihan muuta? Kartoitat siun kilpailijoita sekä kirkastat itsellesi siun kilpailuedun muihin nähden.
Kolmannessa askeleessa opitaan ymmärtämään mikä on ostoprosessi ja mikä on myyjän osuus ja miten myyntitilanne vaikuttaa asiakkaan matkalla tarpeesta analyysiin. Kolmannessa askeleessa opitaan myös millaisia erilaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä myyntitilanteessa on: osaan sie voit myyjänä vaikuttaa ja osaan et voi. Näiden tulokseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, koska se antaa siulle myyjänä armollisuutta siun tekemää työtä kohtaan. Aina ei voi saada tulosta ja on tärkeä ymmärtää, että mitkä ovat sellaisia juttuja, joissa voit kehittyä, jotta ensi kerralla saat kaupat tehtyä – ja mitkä ovat niitä juttuja, joille et vaan voi mitään. 
Neljännessä askeleessa lähdetään kääntämään ajatustyötä asiakkaaseen. Myyjä tekee aina työtä asiakkaan kanssa, joten on äärimmäisen tärkeää ymmärtää mitä asiakas oikeasti haluaa. Kun siulle on kirkkaana ne elementit, jotka asiakas haluaa palvelutilanteelta, pystyt sie pitämään huolta, että palvelutilanne on hyvä. Asia, jonka tärkeys opittiin jo edellisessä askeleessa, kun puhuttiin ostoprosessin analyysista.
Viidennessä ja viimeisessä askeleessa keskitytään siun persoonaan. Myymisessä on aina kyse siitä, että myyjän ja asiakkaan persoonat kohtaavat – eli toisin sanoen asiakas pitää siusta. Kun sie saat myytyä siun persoonan asiakkaalle, niin sen jälkeen tuotteen myyminen on melko vaivatonta. Viidennessä askeleessa mie kirkastan siulle miksi henkilökemiat ovat myyntityössä kultaakin tärkeämpiä. Ja miksi siun pitäis kiinnittää todella paljon huomiota siun nonverbaaliseen viestintään, kun oot asiakkaiden kanssa tekemisissä.

Kun sie ymmärrät, mitä nää osa-alueet on ja miten ne vaikuttaa myyntitilanteessa, sie pystyt hyödyntämään niitä paremmin siun duunissa. Sie saat itsevarmuutta ja myyminen helpottuu – ja jos se on siulle helppoa jo ennestään, niin nyt sie saat siihen uutta otetta sekä uutta näkökulmaa.

Myynnin psykologia -valmennus on saatavilla myös verkkovalmennuksena! Tutustu valmennukseen tästä.