Tunneälykäs myyntityö

Jotta myyjän olisi mahdollista tehdä myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla, tulee hänen ymmärtää myymisen taustatekijöitä: miksi me kulutamme niin kuin kulutamme, miten myyntitilannetta kannattaa lähestyä, jotta asiakas kokisi olevansa tilanteen keskiössä, sekä millaiset asiat vaikuttavat halutun lopputuloksen, eli myynnin, saavuttamiseen?

Tunneälykäs myyntityö -valmennus koostuu viidestä askeleesta, joiden avulla kirkastetaan taustatekijät sekä opitaan tekemään myyntityötä, joka sitouttaa asiakkaat yritykseen.

Ensimmäisessä askeleessa opetellaan ymmärtämään ihmisen peruspsykologiaa sekä millaisia erilaisia kuluttajia meillä on. Eli opitaan mitä tulee ottaa huomioon, kun toimitaan myyjänä erilaisten asiakkaiden kanssa. Kaikille ei nimittäin voi myydä samalla tavalla.
Toisessa askeleessa pureudutaan syvälle pelikenttään: mikä on oikeasti kilpailukenttä, jossa myyntityötä teet? Mikä on se asia mitä oikeasti haluat asiakkaalta? Onko se hänen vapaa-aikansa vai jotain ihan muuta? Kartoitetaan kilpailijoita sekä kirkastatetaan kilpailuetusi.
Kolmannessa askeleessa opitaan ymmärtämään mikä on ostoprosessi ja mikä on myyjän osuus siinä sekä miten myyntitilanne vaikuttaa asiakkaan ostoprosessin loppuanalyysiin. Kolmannessa askeleessa opitaan myös millaisia erilaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä myyntitilanteessa on: osaan voit myyjänä vaikuttaa ja osaan et voi. Näiden tulokseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, koska se antaa myyjänä armollisuutta työtä kohtaan. Aina ei voi saada tulosta ja on tärkeä ymmärtää, mitkä ovat sellaisia juttuja, joissa voit kehittyä, jotta ensi kerralla saat kaupat tehtyä – ja mitkä ovat niitä juttuja, joille et vaan voi mitään. 
Neljännessä askeleessa lähdetään kääntämään ajatustyötä asiakkaaseen. Myyjä tekee aina työtä asiakkaan kanssa, joten on äärimmäisen tärkeää ymmärtää mitä asiakas oikeasti haluaa. Kun myyjällä on kirkkaana ne elementit, jotka asiakas haluaa palvelutilanteelta, pystyt hän pitämään huolta, että palvelutilanne on aina paras mahdollinen.
Viidennessä, ja viimeisessä askeleessa keskitytään persoonaan. Myymisessä on aina kyse siitä, että myyjän ja asiakkaan persoonat kohtaavat – eli toisin sanoen asiakas pitää myyjästä. Kun myyjä saa myytyä persoonansa asiakkaalle, niin sen jälkeen tuotteen myyminen on melko vaivatonta. Viidennessä askeleessa kirkastan miksi henkilökemiat ovat myyntityössä kultaakin tärkeämpiä. Ja miksi pitäisi kiinnittää todella paljon huomiota nonverbaaliseen viestintään, kun ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä.

Kun ymmärrät, mitä nämä osa-alueet ovat ja miten ne vaikuttavat myyntitilanteessa, pystyt hyödyntämään niitä paremmin työssäsi. Saat itsevarmuutta ja myyminen helpottuu – ja jos koet myymisen olevan helppoa jo ennestään, niin valmennuksella saat uutta otetta sekä uutta näkökulmaa.

Tunneälykäs myyntityö -valmennus on saatavilla myös verkkovalmennuksena! Tutustu valmennukseen tästä.