Asiakaskokemustunne

Asiakaskokemustunne

Asiakaskokemustunne on yrityksen tärkein sitouttaja. Kuinka luomme palvelua, joka painuu pitkäaikaiseen muistiin ja saavat asiakkaan valitsemaan yrityksemme uudestaan ja uudestaan – sekä suosittelemaan palveluita ja tuotteita myös muille.

Asiakaskokemustunne -valmennuksessa käymme läpi seuraavat osa-alueet:

 • Maslowin tarvehierarkia
 • Latautuneen tunnekokemuksen merkitys yritykselle
 • Tunnemotivaattorit
 • Asiakaskokemustunteen vaikutus kuluttamiseen
 • Yrityksen tunnejälki
 • Tunnehierarkia
 • Asiakaspalvelun tavoite
 • Kuinka kohdata asiakas?
 • Asiakaspalvelun haasteet
 • Onnistunut asiakaskokemustunne
 • Reflektoinnin tärkeys asiakaspalvelijan työssä
 • Roolien merkitys asiakaskokemustunteita luodessa